–Ekologisk och närproducerad

    mjölk från din egen bonde

ALLT PÅ EN PLATS – FÖR NATURENS, DJURENS OCH DITT BÄSTA

 

God mjölk och glada kor hör ihop. På Isåsa Lantbruk kombinerar vi moderna hjälpmedel med respekten för djurens naturliga rytm och levnadsmönster. Genom att samla allt på ett ställe – från odling av foder till slutförpackning av mjölken – kan vi garantera hög kvalité, god djurhållning, miljömässigt hållbar produktion och korta transporter genom hela kedjan.

 

 

Korna söker själv upp mjölkroboten vid behov

Kor, ungdjur och kalvar går ute på bete under halva året

90% av allt foder är producerat på gården

90% av kornas kost är baserat på gräs och ensilage

Luftig lösdriftladugård med fokus på djurens välbefinnande togs i bruk  2012

 

Ekologiskt sedan 15 år

På Isåsa har vi sedan länge arbetat efter en tydlig miljöprofil med djurens välbefinnande i fokus. De senaste 15 åren har vi drivit verksamheten ekologiskt och är certifierade enligt KRAV:s regler för ekologisk jordbruk och djurhållning. 90 procent av allt foder som används är producerat på gården. Våra kor, ungdjur och kalvar går ute på bete halva året. Vår mjölk transporteras en gång, från Isåsa till din matbutik, med vår egen kylbil som drivs av biogas.

 

Modern djurhållning

2012 tog vi steget och investerade i en ny lösdriftsladugård med stort fokus på djurens välbefinnande, med extra stora liggbås med tjocka skumgummimadrasser och extra breda gångar. I den luftiga anläggningen går korna fritt och söker själva upp mjölkroboten närhelst de vill på dygnet. Även utfodringen är automatiserad och foder serveras varannan timma dygnet runt, vilket ger lugna och avstressade kor.

 

Minimerade transporter

Mejeriet som togs i bruk våren 2016 är byggt vägg i vägg med mjölkrummet. På så sätt försvinner helt den transport mellan bondgård och mejeri som inte sällan kan vara ända upp till 20 mil. Istället pumpas mjölken direkt vidare från mjölkrum till mejeriet. Detta innebär också ett i Sverige unikt system som är helt slutet ända ifrån mjölkrobot till mjölkpaketet där mjölken aldrig exponeras för omgivningen. Mjölkpaketen lagras efter förpackningslinjen i ett kylrum i mejeriet innan den transporteras till butiker i närområdet.

 

God mjölk

För att få en naturligt god smak på mjölken, pressas inte våra kor till det yttersta, utan får god tid på sig att äta en kost som till över 90 procent är baserad på gräs och ensilage. Vidare analyseras mjölken av en avancerad laboratorieutrustning efter varje ko vid varje mjölkningstillfälle. Skulle mjölken från någon ko inte hålla högsta klass går den automatiskt till avskiljning och hamnar inte i mjölktanken.

 

Detta gör också att vi upptäcker eventuella förändringar i ett tidigt skede och kan behandla kon utan att behöva använda antibiotika. Det finns även en aktivitetsmätning som mäter den enskilda kons aktivitet under dygnet, via en sändare i kons halsband. På det här viset märker vi tidigt en minskning av kons aktivitet och kan då undersöka vad den beror på.

 

 

ISÅSA LANTBRUK │Isåsa 14, 571 93 Nässjö │ tel. 073-444 99 80 │ mejeriet@isasa.se